Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2003-06-05
Data wydania:
2003-05-29
Data wejścia w życie:
2003-06-05
Data uchylenia:
2004-08-31
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Podstawa prawna (1)
Odesłania (1)
Uchylenia wynikające z (1)