Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2004-05-12
Data wydania:
2004-04-07
Data wejścia w życie:
2004-05-27
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjątkiem par. 2
Organ wydający:
  • MIN. INFRASTRUKTURY
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)