Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2004 r. sygn. akt K 50/02

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2004-05-12
Data wydania:
2004-04-26
Data wejścia w życie:
2004-05-12
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Akty zmienione (1)
Akty uchylone (4)
Orzeczenie TK dla aktu (2)
Odesłania (1)