Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-05-24
Data wydania:
2004-04-20
Data wejścia w życie:
2004-06-01
Data obowiązywania:
2004-06-01
Uwagi:
art. 8 ust. 2 pkt 6, 7 i 8, art. 18 ust. 6, art. 25 ust. 4 i art. 43 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 wchodzą w życie z dniem 1 września 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (9)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (4)
Akty wykonawcze (20)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (17)
Dyrektywy europejskie (2)