Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-05-31
Data wydania:
2004-04-20
Data wejścia w życie:
2004-06-15
Data uchylenia:
2015-07-10
Uwagi:
Art. 8 ust. 3 pkt 2 i 3 wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2004 r.; art. 17 ust. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.; art. 17 ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (15)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (11)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (6)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (2)