Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2004 r. sygn. akt SK 38/03

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2004-06-04
Data wydania:
2004-05-18
Data wejścia w życie:
2004-06-04
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Akty zmienione (1)
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (1)