Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2004-06-08
Data wydania:
2004-05-21
Data wejścia w życie:
2004-06-08
Data uchylenia:
2007-02-09
Uwagi:
przepisy par. 1 pkt 1, pkt 2 w zakresie dotyczącym wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii oraz pkt 3 lit. b i c obowiązują od dnia 1 maja 2004 r.
Organ wydający:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (5)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)