Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 2004 r. sygn. akt P 9/03

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2004-02-03
Data wydania:
2004-01-27
Data wejścia w życie:
2004-02-03
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (3)
Odesłania (3)