Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-07-02
Data wydania:
2004-05-28
Data wejścia w życie:
2004-07-17
Uwagi:
Art. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2-4, pkt 5, w zakresie art. 152 ust. 1 pkt 1-3 i 5, oraz pkt 6 i 7 oraz art. 2 pkt 1-3, pkt 4, w zakresie art. 75 ust 1 pkt 1-3 i 5, oraz pkt 5 i 6 wchodzą w życie z dniem 1 października 2004 r.; art. 1 pkt 5, w zakresie art. 152 ust. 1 pkt 4, oraz art. 2 pkt 4, w zakresie art. 75 ust. 1 pkt 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (4)
Akty zmieniające (1)