Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data ogłoszenia:
2004-07-06
Data wydania:
2004-06-04
Data wejścia w życie:
2002-07-21
Z mocą od:
2004-07-21
Podstawa prawna (1)
Odesłania (2)