Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2004-07-20
Data wydania:
2004-07-02
Data wygaśnięcia:
2013-06-24
Uwagi:
Tekst jednolity ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Sarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego nie obejmuje art. 32-37.
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)