Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2004-07-28
Data wydania:
2004-07-05
Data wejścia w życie:
2004-08-12
Data uchylenia:
2010-06-02
Uwagi:
par. 25 wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2004 r.; par. 24 ust. 3 w stos. do prod. tekstylnych wyprodukowanych z włókien poddanych recyklingowi, jeżeli aminy wym. w zał. nr 2 do rozp. w wykazie 1 zostały wyeliminowane poprzez usunięcie pozostałości wcześniejszych barwników i jeżeli usuwane aminy występowały w stężeniu poniżej 79 ppm, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.; par. 26-27 wchodzą w życie z dniem 17 stycznia 2005 r.
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI I PRACY
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylone (1)
Akty zmieniające (7)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (26)