Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-02-09
Data wydania:
2004-01-29
Data wejścia w życie:
2004-03-02
Data uchylenia:
2021-01-01
Uwagi:
termin wejścia w życie przepisów, które zaczynają obowiązywać z inną datą niż ustawa patrz art. 227
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (19)
Akty uchylone (11)
Akty uznane za uchylone (9)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (104)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (67)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (10)