Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-08-03
Data wydania:
2004-07-16
Data wejścia w życie:
2004-09-03
Uwagi:
Art. 81 ust. 5, art. 100, art. 118 ust. 7, art. 150 ust. 3, art. 180 ust. 2 i art. 183-185 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Ustawa odsyła do dyrektywy 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług Lączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z 24.4.2002)
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (17)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (11)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (193)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (79)
Dyrektywy europejskie (25)