Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-08-04
Data wydania:
2004-07-02
Data wejścia w życie:
2005-02-05
Uwagi:
Przepisy art. 479(12), art. 479(31a), art. 479(32), art. 479(35), art. 479(47), art. 479(54), art. 479(56), art. 479(58), art. 479(65), art. 479(67), art. 479(69), art. 479(76) i art. 479(78) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art. 2, art. 9-12 niniejszej ustawy, wchodzą w życie z dniem 19 sierpnia 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (1)