Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-08-06
Data wydania:
2004-07-02
Data wejścia w życie:
2004-08-21
Data uchylenia:
2018-04-30
Uwagi:
Art. 27 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 2, art. 69 i art. 70 wchodzą w życie z dniem 31 marca 2009 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TURYSTYKI
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (77)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (17)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (5)
Akty zmieniające (11)
Uchylenia wynikające z (1)