Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-08-16
Data wydania:
2004-07-15
Data wejścia w życie:
2004-08-31
Uwagi:
Art. 30 ust. 6 i 6b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Orzeczenie TK (2)
Akty zmieniające (3)