Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-09-01
Data wydania:
2004-07-30
Data wejścia w życie:
2004-10-02
Data obowiązywania:
2004-10-02
Data uchylenia:
2007-07-12
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (6)
Akty wykonawcze (9)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (3)