Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 2004 r. sygn. akt K 2/03

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2004-09-17
Data wydania:
2004-09-09
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (1)