Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących komisarzom wyborczym, członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2004-09-23
Data wydania:
2004-09-09
Data wejścia w życie:
2006-08-10
Uwagi:
Wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji organów samorządu terytorialnego wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r. Z tym dniem traci moc rozporządzenie Dz. U. 2002 nr 134, poz. 1135
Organ wydający:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (1)
Akty zmieniające (1)