Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-09-27
Data wydania:
2004-08-27
Data wejścia w życie:
2004-10-01
Uwagi:
art. 201 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. art. 239 ust. 1 i 2 wchodzą w zycie z dniem 27 września 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (51)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (22)
Odesłania (29)
Akty wykonawcze (774)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (10)
Akty zmieniające (219)
Dyrektywy europejskie (4)