Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2004-09-30
Data wydania:
2004-09-23
Data wejścia w życie:
2004-09-30
Data obowiązywania:
2004-09-30
Data uchylenia:
2015-08-11
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)