Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-02-23
Data wydania:
2004-01-23
Data wejścia w życie:
2004-03-01
Data uchylenia:
2011-08-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
  • KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZAGRANICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (9)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (83)
Orzeczenie TK (2)
Akty zmieniające (7)
Akty uchylające (1)