Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-11-25
Data wydania:
2004-10-22
Data wejścia w życie:
2005-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (21)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (17)
Dyrektywy europejskie (1)