Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2004 r. sygn. akt SK 64/03

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2004-12-01
Data wydania:
2004-11-22
Data wejścia w życie:
2004-12-01
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (1)