Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-02-26
Data wydania:
2004-01-23
Data wejścia w życie:
2004-03-01
Data uchylenia:
2009-03-01
Uwagi:
Przepisy art. 1-26, art. 27 ust. 2-7, art. 28 i 29, art. 30 ust. 1, 2 i 4, art. 36, art. 39-42, art. 46 ust. 2, art. 54-60, art. 62-122 oraz art. 124-126, weszły w życie z dniem 1 maja 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (20)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (6)
Akty wykonawcze (97)
Orzeczenie TK (2)
Akty zmieniające (10)
Akty uchylające (1)