Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2004 r. sygn. akt P 15/03

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2004-12-03
Data wydania:
2004-11-23
Data wejścia w życie:
2004-12-03
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Akty zmienione (2)
Orzeczenie TK dla aktu (2)
Odesłania (1)