Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2004-12-09
Data wydania:
2004-11-30
Data wygaśnięcia:
2010-05-19
Uwagi:
Tekst jednolity nie obejmuje art. 234-239 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741)
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (2)
Tekst jednolity dla aktu (1)
Dyrektywy europejskie (1)