Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2004-12-29
Data wydania:
2004-12-17
Data wejścia w życie:
2005-01-01
Data uchylenia:
2008-07-01
Organ wydający:
  • MIN. POLITYKI SPOŁECZNEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)