Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-12-29
Data wydania:
2004-12-22
Data wejścia w życie:
2005-01-01
Data obowiązywania:
2005-01-01
Data uchylenia:
2011-06-21
Uwagi:
art. 49 ust. 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (12)
Akty zmieniające (2)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (11)