Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-12-29
Data wydania:
2004-12-22
Data wejścia w życie:
2005-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Dyrektywy europejskie (2)