Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-03-02
Data wydania:
2004-01-23
Data wejścia w życie:
2004-03-17
Uwagi:
Przepisy art. 1 pkt 1, 9 lit. d, pkt 12, 19 lit. b oraz pkt 20 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r. Objęte tekstem jednolitym z dniem 29 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), z wyjątkiem art. 2-6
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (1)