Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-03-02
Data wydania:
2004-01-29
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Uwagi:
Art. 40, art. 41 ust. 2-5 i art. 42 weszły w życie z dniem 17 marca 2004 r. oraz art. 12 ust. 5 wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (73)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (40)
Dyrektywy europejskie (12)