Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-03-04
Data wydania:
2004-01-23
Data wejścia w życie:
2004-03-19
Data uchylenia:
2007-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uchylone (1)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (8)
Akty zmieniające (1)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (4)