Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-03-15
Data wydania:
2004-03-11
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
Uwagi:
Art. 12 ust. 2, art. 16, art. 17, art. 20-23, art. 43, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1 pkt 4 i art. 54-56 weszły w życie z dniem 15 marca 2004 r. z dniem 1 września 2017 r. tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: "o organizacji niektórych rynków rolnych" (Dz.U. z 2017 r. poz. 624)
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Akty uchylone (9)
Akty uznane za uchylone (26)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (125)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (43)
Dyrektywy europejskie (4)