Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2004-03-16
Data wydania:
2004-03-02
Data wejścia w życie:
2004-03-31
Data uchylenia:
2019-01-01
Uwagi:
Traci moc zarz. nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1994 r.(Dz. Urz. MSWiA Nr 5, poz. 57, z 1996 r. Nr 9, poz. 57, z 1997 r. Nr 9, poz. 77 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 17) z dniem 31 marca 2004 r. zostanie zmienione w celu dostosowania do ustawy Dz. U. z 2018 r. poz. 138 do dnia 2 lutego 2019 r.zgodnie z art. 389 ust. 3 pkt 6
Organ wydający:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (6)
Uchylenia wynikające z (1)