Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-04-05
Data wydania:
2004-03-11
Data wejścia w życie:
2004-04-20
Uwagi:
Art. 23 ust. 5, 6 i 17, art. 24 ust. 4 i 5, art. 114 ust. 1 i art. 159 stosuje się od dnia 5 kwietnia 2004 r. Art. 96-98, art. 157 i art. 158 stosuje się od dnia 13 kwietnia 2004 r. Art. 1-14, art. 15 ust. 1-6, art. 16-22, art. 23 ust. 1-4 i ust. 7-16, art. 24 ust. 1-3 i ust. 6-12, art. 25-40, art. 41 ust. 1-11 i 13-16, art. 42-95, art. 99-113, art. 114 ust. 2-5, art. 115-146, art. 148-151, art. 153, art. 156 i art. 162-171 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r. Art. 41 ust. 12 stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (5)
Akty zmienione (32)
Akty uchylone (18)
Akty uznane za uchylone (48)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (346)
Orzeczenie TK (7)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (105)
Dyrektywy europejskie (9)