Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-04-14
Data wydania:
2004-02-19
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Data uchylenia:
2015-03-04
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (18)
Akty wykonawcze (53)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (9)
Akty uchylające (1)