Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004 r. sygn. akt SK 14/03

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2004-04-15
Data wydania:
2004-03-30
Data wejścia w życie:
2004-04-15
Data obowiązywania:
2004-04-15
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (2)
Odesłania (1)