Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-04-20
Data wydania:
2004-03-19
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS NAUKI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty uznane za uchylone (8)
Odesłania (8)
Akty wykonawcze (265)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (34)
Dyrektywy europejskie (12)