Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-04-20
Data wydania:
2004-03-19
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (23)
Akty uchylone (7)
Akty uznane za uchylone (88)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (1)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (4)