Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-04-21
Data wydania:
2004-03-12
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Uwagi:
przepisy art. 1 pkt 26 i 36 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.; przepisy art. 1 pkt 6 i 62 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (9)
Akty wykonawcze (1)