Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2004-04-28
Data wydania:
2004-04-16
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Data uchylenia:
2004-12-25
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Podstawa prawna (1)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (1)