Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-04-30
Data wydania:
2004-04-02
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Data obowiązywania:
2004-05-01
Uwagi:
Art. 34 wszedł w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r. Art. 14 ust. 6 pkt 2 i ust. 7 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (46)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (17)
Dyrektywy europejskie (11)