Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-04-30
Data wydania:
2004-04-02
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Uwagi:
art. 31a, art. 31b i art. 50 ustawy ( Dz.U. z 1993 r. Nr 7 poz. 34 ), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, weszły w życie z dniem 1 lipca 2004 r.; art. 26 ust. 2a ustawy (Dz.U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531) z dniem 19 listopada 2004 r., z wyjątkiem art. 2-4
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (5)