Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-04-30
Data wydania:
2004-04-02
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Data uchylenia:
2007-11-15
Uwagi:
1). art. 1 pkt 9 w zakresie art. 11a, art. 1 pkt 14 w zakresie art. 20g i 20h oraz art. 1 pkt 18 w zakresie art. 24a pkt 7, weszły w życie z dniem 31 października 2004 r. 2). art. 1 pkt 9 w zakresie art. 11b oraz art. 1 pkt 18 w zakresie art. 24a pkt 8, weszły w życie z dniem 1 maja 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (2)