Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-04-30
Data wydania:
2004-04-16
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Uwagi:
Art. 39 i 134 pkt 2 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (24)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (1058)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (10)
Akty zmieniające (58)
Dyrektywy europejskie (6)