Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-04-30
Data wydania:
2004-04-16
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty wykonawcze (30)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (11)
Dyrektywy europejskie (8)