Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-04-30
Data wydania:
2004-04-20
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Data obowiązywania:
2004-05-01
Uwagi:
Art. 1 pkt 9 wszedł w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2007 nr 16, poz. 94
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Odesłania (2)
Dyrektywy europejskie (3)