Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-04-30
Data wydania:
2004-04-20
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Uwagi:
Art. 3 pkt 4-6 i art. 8 wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (2)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (15)